Vodstvo društva

VODSTVO ŠPORTNEGA DRUŠTVA HOMEC

Predsednik: Miha Ulčar

Podpredsednik: Miha Tekavc

Podpredsednik: Gašper Golob

Častni podpredsednik: Franci Martinjak

Tajnik društva: Anja Tekavc

Blagajnik društva: Marjeta Rode

Člani upravnega odbora društva: Ernest Kopitar, Matjaž Rebernak, Janez Ravnikar,  Franci Žulič, Andrej Ulčar, Domen Černivec, Toni Novak, Blaž Burnik

Člani nadzornega odbora: Viktor Ulčar, Tone Kosec, Klemen Ocepek

Člani disciplinskega odbora: Toni Žekar, Tina Mežnar Kosec, Gregor Jesenovec